GemeentePolitiek

Raadsvergadering Voorne aan Zee op 20 april

Advertentie

Op donderdag 20 april vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van gemeente Voorne aan Zee, Oostzanddijk 26 in Hellevoetsluis. De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Algemene Subsidieverordening Voorne aan Zee 2023
 • Vaststellen bestemmingsplan Smitsweg 29
 • Aanvullend budget herstel glooiing Kanaal door Voorne
 • 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW, zienswijzeprocedure
 • Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Voorne aan Zee 2023 (art. 213a Gemeentewet)
 • Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie gemeente Voorne aan Zee 2023 (art. 213 Gemeentewet)
 • Eerste bestuursrapportage 2023
 • Kaderbrief voor de Programmabegroting 2024
 • Benoeming leden adviescommissie Rekenkamer
 • Quick Scan locatiekeuze basisschool De Verwondering
 • (Meer-)jarenbegroting 2023-2026

De agenda en stukken zijn in te zien op https://voorneaanzee.notubiz.nl. Via deze link is de vergadering ook thuis live te volgen. 

Belangstellenden zijn van harte welkom om deze avond mee te luisteren of in te spreken. Wil je inspreken? Aanmelden kan tot 24 uur vooraf via griffie@voorneaanzee.nl.

Facebook reacties (niet beschikbaar op smartphone)
Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.